Kodeksy sieciowe NCER

wymogi NCER, świadczona przez Enspirion w cyklu 24/7/365. W pakiecie udostępniane są radiotelefony i pozostałe elementy (o)sprzętu, a rozliczenie odbywa się w systemie abonamentowym.

łącze teletransmisyjne do OSP i OSD. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem istniejącej infrastruktury Enspirion, który doposaża każdego w niezbędne elementy systemu, takie jak centrale telefoniczne czy aparaty telefoniczne, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości klienta.

usług sieci IRIDIUM, z funkcjonalności i niezawodności której korzysta m.in. polska armia.

i stabilność pracy środków łączności przez minimum 24 godziny (dostępna opcja 36 h). W razie potrzeby, istnieje możliwość budowy kompleksowego systemu zasilania gwarantowanego.