Usługi dronowe

trudnodostępnych z ziemi obiektów infrastruktury, obiektów wysokościowych oraz innych miejsc, które są trudno dostępne dla człowieka,
· Dron pozwala na zapis obrazu dookólnego wokół np. turbiny wiatrowej, czy też słupa energetycznego z bardzo dużą szczegółowością oraz z perspektywy często niedostępnej przy inspekcji wykonywanej przez człowieka.

potrzebnego na wykonanie inspekcji w porównaniu z czasem potrzebnym na objazd obszaru środkami transportu naziemnego lub inspekcją obiektów wysokościowych siłami ludzkimi,
· Bezpieczeństwo osobiste ludzi pracujących metodami tradycyjnymi – ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków.

i identyfikację nawet najmniejszych usterek.

pozwala na bieżącą analizę i monitorowanie stanu infrastruktury energetycznej.