Enspirion. Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo w energetyce inspirowane przyszłością.

2022 r.
Pierwszy Okres Zagrożenia w historii Rynku Mocy
23 września Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły pierwszy w historii Okres Zagrożenia wzywając wszystkich uczestników Rynku Mocy do wykonania swojego obowiązku mocowego. Mowa tu o określonych działaniach wszystkich uczestników Rynku Mocy - zwiększonej generacji ze strony źródeł wytwórczych, jak również redukcji zapotrzebowania w ramach usługi DSR.
2022 r.
Własne rozwiązanie dyspozytorskie Enira SDE
Enspirion wprowadza na rynek nowy produkt – konsolę dyspozytorską o nazwie Enira, która jest uzupełnieniem usługi łączności o charakterze krytycznym w systemie TETRA. Nowa konsola jest produktem w całości wymyślonym i wytworzonym w Enspirion, a stworzona została z myślą o ułatwieniu pracy dyspozytorom.
2020 r.
Uruchomienie projektu „One Network for Europe” (OneNet)
Od 1 października 2020 r. Enspirion uczestniczy w europejskim projekcie „One Network for Europe” (OneNet), którego celem jest rozwijanie zasobów elastyczności na potrzeby zarządzania sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi. Wspólnie z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, dostawcami technologii, jednostkami badawczymi rozwijamy nowy wachlarz usług związanych z zapewnieniem stabilności sieci elektroenergetycznej.
2020 r.
Uruchomienie platformy WORM
Enspirion uruchomił własną platformę WORM wspierającą transakcje kupna-sprzedaży zobowiązań do dostaw zakontraktowanej mocy. Jej głównym celem ma być wsparcie obrotu obowiązkami mocowymi na rynku wtórnym. WORM to bezpłatna platforma internetowa, na której każdy właściciel i dysponent obowiązku mocowego może ogłosić zamiar zakupu lub sprzedaży zobowiązania dostawy zakontraktowanej mocy. Enspirion jako właściciel platformy, jest odpowiedzialny za weryfikację wiarygodności składanych ofert.
2020 r.
Nowa usługa – łączność na potrzeby kodeksów sieciowych NCER
Enspirion wprowadza na rynek usługę NCER, gdzie poza oferowaną już Usługą Łączności Krytycznej w standardzie TETRA uzupełnił o łączność satelitarną, podtrzymanie zasilania oraz możliwość integracji wszystkich systemów łączności klienta.
2020 r.
Pierwsza polska stacja TETRA na Bałtyku
Enspirion rozbudował sieć TETRA o stację bazową na platformie wydobywczej Lotos Petrobaltic – budując tym samym pierwszą polską stację bazową w systemie TETRA na Bałtyku. TETRA – zbudowana przez Energę-Operatora jako system funkcjonujący na lądzie – świetnie sprawdził się także na morzu.
2018 r.
Wdrożenie pionierskiej w Polsce Usługi Łączności Dyspozytorskiej w standardzie TETRA
Enspirion rozpoczęła komercyjne udostępnianie zasobów największej w Polsce sieci łączności krytycznej. Spółka opracowała model biznesowy jej komercyjnego wykorzystania, uzyskała status przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego i jako pierwsza zaoferowała na rynku usługę Krytycznej Łączności Dyspozytorskiej w standardzie TETRA.
2017 r.
Udział Enspirion w „Programie Gwarantowanym” organizowanym przez PSE
Z dniem 1 lipca 2017 roku Enspirion rozpoczął realizację usługi redukcji zapotrzebowania mocy na polecenie OSP. Była ona konsekwencją oferty, jaką spółka Enspirion złożyła w przetargu „Program Gwarantowany” organizowanym przez PSE. Pierwsze testy jednostek Enspirion o zakontraktowanych wolumenach 100 MW i 37 MW w ramach „Programu Gwarantowanego” zakończyły się sukcesem. Centrum Operacyjne DSR Enspirion pracowało na pełnych obrotach – pozyskano ponad 80 tys. danych pomiarowych w ciągu doby, dokonano niemal 60 tys. obliczeń w trakcie redukcji, wysłano przeszło 300 e-maili oraz wykonano ponad 50 telefonów do Klientów.
2014 r.
Pierwsza w historii agregacji w Polsce redukcja zapotrzebowania na moc
ENSPIRION przeprowadził pierwszą w historii agregacji w Polsce redukcję zapotrzebowania na moc na potrzeby bilansowania handlowego dla Energa Obrót S.A. Po raz pierwszy w Polsce Klienci kupujący prąd od firmy Energa, mieli możliwość zredukować moc na wezwanie. W paśmie czterogodzinnym zostało zredukowane 161,7 MW.
2014 r.
projekt eMobility
Enspirion powołuje projekt eMobility, którego celem jest wypracowanie dla Grupy modeli biznesowych działania na rynku samochodów elektrycznych (SE). W ramach projektu powstaje m.in. pierwsza w Trójmieście sieć ładowania SE oraz pilotażowa usługa carsharingu dla rezydentów Olivia Business Centre. Faza badawczo-rozwojowa projektu zakończyła się w 2017 roku po czym nastąpiła faza komercjalizacji jego efektów przez Grupę.