Państwowa Straż Pożarna w Gdańsku optymalizuje działania operacyjne dzięki usłudze łączności krytycznej TETRA od Enspiriona

Zespół specjalistów Enspiriona pomyślnie zakończył prace wdrożeniowe w ramach umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. W niespełna dwa miesiące od jej podpisania, spółka dostarczyła 24 radiotelefony oraz przeprowadziła kompleksową instalację i szkolenia dla użytkowników, zapewniając sprawną adaptację oraz pełną funkcjonalność systemu.

W radiotelefony zostały wyposażone wszystkie stanowiska kierowania – 19 komend miejskich i powiatowych straży pożarnej, dodatkowo stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego, dwa samochody dowodzenia i łączności oraz dwie grupy specjalistyczne (ratownictwa chemicznego oraz grupa sonarowa). Usługa świadczona przez spółkę Enspirion zapewnia możliwość nagrywania rozmów oraz realizacji połączeń z radiotelefonu do dowolnego telefonu stacjonarnego i komórkowego poza system TETRA, co znacząco podnosi bezpieczeństwo i niezawodność komunikacji w działaniach operacyjnych na całym obszarze województwa pomorskiego. System TETRA stanowi uzupełnienie łączności, z której dotychczas korzystała Państwowa Straż Pożarna.

Wdrożony system usprawni koordynację prac ratowniczo-gaśniczych pomiędzy poszczególnymi komendami powiatowymi oraz współpracę z Centrum Zarządzania Kryzysowego na czas ewentualnych awarii i odbudowy ciągów zasilania. KW PSP jest tym samym, obok sztabów kryzysowych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Inspekcji Transportu Drogowego, kolejną w województwie pomorskim służbą bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa korzystającą z TETRY w ramach jednej interoperacyjnej sieci.

Enspirion jest pierwszym Operatorem Łączności Krytycznej TETRA, który świadczy usługi służbom bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w oparciu o istniejącą sieć, a także udostępnia je energetykom. Warto przypomnieć, że z radiotelefonów korzysta już 16 starostw powiatowych i wszystkie miasta na prawach powiatu (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk), a ponadto: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, sztaby kryzysowe i operacyjne, Energa Wytwarzanie, Rafineria Gdańska, Lotos Petrobaltic i inne podmioty potrzebujące niezawodnej łączności.

Celem Enspiriona w obszarze Usług Telekomunikacyjnych jest utrzymanie oraz dalszy rozwój pozycji krajowego lidera usług operatorskich dla Łączności Krytycznej. Enspirion, będąc w skali kraju prekursorem komercyjnego świadczenia usług łączności krytycznej TETRA, posiada potencjał ich świadczenia na obszarze całej Polski. Wykorzystując nabyte już kompetencje, Enspirion może świadczyć usługi operatorskie Łączności Krytycznej wszystkim podmiotom strategicznym dla bezpieczeństwa kraju, jak również kluczowych gałęzi przemysłu.

***

Enspirion spółka zależna Energi z Grupy ORLEN świadczy usługę łączności dyspozytorskiej w cyfrowym standardzie TETRA. Usługa przeznaczona jest min. służbom bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, a także energetyce. Ponadto Enspirion jest największym i najbardziej doświadczonym krajowym agregatorem DSR (usługa redukcji zapotrzebowania na moc).