PIME Energy Storage Summit to największe w Polsce wydarzenie networkingowe dla branży magazynowania energii. Trzecia edycja poświęcona magazynowaniu energii, rzuciła światło na procesy implementacji, innowacji, inwestycji oraz polityki związanej z magazynowaniem energii w Polsce i Europie. Celem wydarzenia było nie tylko zwiększenie świadomości na temat aktualnych trendów w branży, ale także przyspieszenie rozwoju poprzez stworzenie forum, na którym spotkali się kluczowi partnerzy i eksperci, aby wymienić się wiedzą i doświadczeniem.

Uczestnikami byli inwestorzy, deweloperzy, decydenci, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, nabywcy energii, dostawcy usług, firmy konsultingowe, dostawcy technologii i nie tylko.

Enspirion zaznaczył swoją obecność podczas wydarzenia. Grzegorz Wałdoch, dyrektor Biura Elastyczności Energetycznej Enspirion, zabrał głos podczas debat w panelach: „Magazyny energii na rynku elastyczności” oraz „Magazyny energii w usługach agregatorów”. W wypowiedziach Grzegorza Wałdocha można było usłyszeć: „Jedną z istotnych przeszkód stojących przed rynkiem usług elastyczności jest niska świadomość strony popytowej. To, że posiadana infrastruktura zakładowa energochłonna, ale również posiadane lub planowane magazyny energii mogą i powinny być komercjalizowane. Na dziś tym obszarem do komercjalizacji świadczonych przez nie usług jest przede wszystkim Rynek Mocy. Wierzymy także że atrakcyjnym obszarem będzie zapowiedziane w Warunkach Dotyczących Bilansowania (WDB) Interwencyjne ofertowe Zwiększenie Poboru (IZP), które ma pozwolić odbiorcom wykorzystywać tanią energię z OZE w sytuacjach, kiedy jej nadmiar grozi zachwianiem stabilności (KSE). Na horyzoncie mamy też wejście w życie usług bilansujących już od 14 czerwca 2024 r. Docelowo jednak dominuje nadzieja, że naprawdę interesujące przychody będzie można uzyskiwać z usług elastyczności. To jednak najwcześniej perspektywa lat ‘25/’26.”

Trzeciego dnia konferencji Remigiusz Szlendak, koordynator Zespołu Rozwoju Biznesu przedstawił prezentację zatatuowaną: „Agregacja magazynów energii w usługach elastyczności”, w której mówił, iż: „Wyzwanie dla właścicieli infrastruktury magazynowania energii stanowi przede wszystkim zapewnienie finansowania i stabilnego przychodu w całym cyklu życia ich aktywów. Optymalizacja modelu przychodowego, biorąc pod uwagę mnogość zarówno istniejących jak i projektowanych usług elastyczności dedykowanych m.in. magazynom energii, stanowi nie lada wyzwanie dla inwestorów. Już dziś magazyny energii mogą generować zyski uczestnicząc w rynku mocy, a w niedalekiej przyszłości, również w rynku bilansującym. Rolą agregatora mocy, jakim jest Enspirion, jest nie tylko ograniczenie ryzyk biznesowych po stronie uczestnika rynku elastyczności, ale również wzięcie odpowiedzialności za optymalizację portfela pod kątem mocowym, technologicznym i przychodowym.”