Enspirion kolejny raz widoczny w przestrzeni publicznej

Grzegorz Wałdoch, dyrektor Biura Elastyczności Energetycznej spółki Enspirion wziął udział w debacie dotykającej coraz częściej poruszany temat bezpieczeństwa energetycznego w zakresie stabilności dostaw energii, dywersyfikacji źródeł energii pierwotnej i możliwości wykorzystania własnych źródeł zasilania przez polski przemysł. Debata zorganizowana była w ramach XII Konferencji Naukowo Technologicznej Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle w dniach 14-15.03.2024 w Czeladzi.

Debata poprzedzona była prelekcją, która zainteresowała szerokie grono obecnych na konferencji przedstawicieli energochłonnej branży przemysłowej oraz mniejszych firm szukających możliwości zmniejszenia kosztów związanych z energią elektryczną. Temat prezentacji wygłoszonej przez dyrektora Enspiriona, Grzegorza Wałdocha – Perspektywy komercjalizacji usług elastyczności w przemyśle – objął zarówno przypomnienie charakterystyki funkcjonowania rynku mocy, jak i opis uruchamianej w czerwcu br. nowej odsłony Rynku Bilansującego. Nie zabrakło również krótkiego opisu aktualnych postępów w pracach legislacyjnych dotyczących rynku Usług Elastyczności na rzecz OSD oraz możliwości wykorzystania magazynów energii do uzyskiwania dodatkowych oszczędności.